Yenişehir Yerleşkemizde bulunan SKS Daire Başkanlığımız ve İdari birimlerimiz
25.02.2016 tarihinden itibaren Osmanbey Kampüsü Merkezi Kafeteryaya
taşınmıştır.