KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ İŞ BAŞVURU İLANI

     


KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİ İŞ BAŞVURULARI
17 EKİM - 21 EKİM  2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
("KZÖ ALACAK BİRİM" , çalıştırılacak yer, başvuru ve mülakat yeri,tarihi ve alınacak ücreti "Müracat İlanı" tablosunda yazılmıştır.  
 
2-İNTERNET İŞ BAŞVURU FORMU (Linkden Online Yapılacaktır.) 

Öğrencilerimiz çalışmak istedikleri tek yer için, sadece 1 başvuru yapabilirler.
İrtibat Tel : 318 3048 - 318 3016KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE
ARANACAK ŞARTLAR


MADDE 6- (1)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
(b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz

 

 

SOLİCLUB

KAMPÜSTE YAŞAM

KAMPÜSTE YAŞAM

HRÜ ETKİNLİKLER

VİDEOLARIMIZ

                     

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ