2016-2017
                   KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ
                   İŞ BAŞVURU SONUÇLARI

           SKS DAİRE BAŞKANLIĞI KAZANAN ASİL LİSTE
          SKS DAİRE BAŞKANLIĞI KAZANAN YEDEK LİSTE

           KZÖ DİĞER BİRİMLER KAZANAN ASİL LİSTE
         KZÖ DİĞER BİRİMLER KAZANAN YEDEK LİSTE

İşe Girecekler İçin Gerekli Belgeler
 

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi
2-Öğrenci belgesi
3-İki adet fotoğraf
4-Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından Alınabilir.)
5-Disiplin cezası olmadığına dair belge
6-Adli sicil kaydı
7-İkametgah belgesi
8-Banka hesap cüzdanı ( İş Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesinden) 

Asil Listede İsmi Olanlar, Yukarıda yazılı belgelerle birlikte
02.12.2016 Tarihine Kadar Osmanbey Kampüsünde Bulunan
SKS Daire Başkanlığımıza gelerek Kayıtlarını Yaptırabilirler.


İletişim Tel : Emre DURU 318 30 48