Üniversitemizin Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Amaç öğrencilerin kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlayarak kişilik gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmaktır. Yıl içinde çeşitli konularda konferans, panel, sempozyum, konser ve şenlikler organize edilmektedir. Özellikle Üniversitemizde geleneksel olarak her yıl düzenlenen bahar şenliği öğrencilerimizin yanı sıra yöre halkının da Üniversitemizle daha fazla kaynaşmasına olanak tanımaktadır.