Üniversitemizin Sportif Faaliyetleri Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının dengeli bir şekilde gelişmesine ve korunmasına yardımcı olmak amacıyla spor faaliyetlerinin organize edilmesine, Üniversitemiz akademik ve idari personelinin de spor tesisleri ve hizmetlerinden yararlanabilmesi için olanaklar sağlamaya çalışmaktadır.